PRIVACY VERKLARING Champagnevisit.be

conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018

Champagnevisit.be kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Champagnevisit.be, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Champagnevisit.be verstrekt. Champagnevisit.be kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw e-mailadres

WAAROM Champagnevisit.be GEGEVENS NODIG HEEFT

Champagnevisit.be verwerkt uw persoonsgegevens om met u per e-mail te kunnen corresponderen.

HOE LANG Champagnevisit.be GEGEVENS BEWAART

Champagnevisit.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Champagnevisit.be verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@champagnevisit.be Champagnevisit.be zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.